Hund i Kärrtorps centrum

"I stora världen"
Brons, Kärrtorps centrum

UppdragProjekt

2003: "Trial and Error" - om konst och dementa; ett
undersökande projekt på Alströmerhemmet i Stockholm
med syfte att ta reda på hur man kan använda bildkonst i
vården av dementa.